…meer informatie over inZ

inZ (spreek uit: inzet) is deze website, maar inZ is meer dan dat. inZ is:

1. dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam, voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken en voor mensen die vrijwilligerswerk doen (uitvoerend, coördinerend en besturend) ~ onder meer via deze website en de inZ Vrijwilligerskrant.

2. een samenwerkingsverband van Rotterdamse steunorganisaties voor het vrijwilligerswerk.

3. verzamelnaam voor alles wat te maken heeft met vrijwillige inzet in Rotterdam.

inZ wil laten zien
• dat er geen Filmfestival, Zomercarnaval of Rotterdam Marathon zou kunnen zijn zonder vrijwillige inzet
• dat er veel minder gesport zou kunnen worden zonder vrijwillige inzet
• dat er minder ruimte voor kunst en cultuur zou zijn zonder vrijwillige inzet
• dat buurtcentra, speeltuinen, jongerenclubs niet of minder goed zouden functioneren zonder vrijwillige inzet
• dat Rotterdam Rotterdam niet zou zijn zonder vrijwillige inzet

inZ wil vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties helpen.
inZ wil ondersteunen, adviseren, begeleiden, stimuleren en waarderen. inZ wil laten zien dat er allerlei steunorganisaties voor het vrijwilligerswerk zijn. Dat er allerlei kennis ontwikkeld is die vrijwilligerswerk makkelijker of beter kan maken - zodat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zich nog efficiënter, beter en plezieriger kunnen inzetten.

 
inZ wil laten zien dat inzet wat oplevert.
Niet alleen de maatschappij, Rotterdam of anderen worden er beter van, van inzet wordt je zelf ook beter. Omdat inzet leuk is, gezellig, omdat je er wat van leert, omdat je het prettig vindt om iemand te helpen, omdat je zo nog eens ergens komt, omdat het goed staat op je cv, omdat je er nieuwe mensen leert kennen, omdat het leuk is steeds weer andere dingen te doen en noem maar op.

 
inZ wil mensen betrekken die zich nog niet vrijwillig inzetten.
inZ wil mensen aansporen om zich als vrijwilliger in te zetten. inZ wil hen overhalen, maar helpt ook zoeken.

 

inZ: samenwerkingsverband van steunorganisaties voor vrijwilligerswerk in RotterdaminZ bestaat inmiddels uit 15 organisaties. In de menubalk aan de rechterzijde staat een overzicht en vindt u per organisatie een korte omschrijving.