…afspraken over vrijwilligerswerk?

Als u vrijwilligerswerk gaat doen of uwerkt met vrijwilligers, is het handig om vooraf duidelijke afspraken te maken. Dan weten zowel vrijwilliger als organisatie precies wat zij van elkaar kunt verwachten.

 

Onderstaande vragen kunnen handig zijn om hierover zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen.   


• Zijn de doelstellingen van de organisatie duidelijk?
• Welke voorwaarden worden afgesproken?
• Is er een verzekering voor vrijwilligers afgesloten?
• Wat is de taak van de vrijwilliger en wat is de taak van eventuele beroepskrachten?
• Hoe zijn inwerktijd en begeleiding geregeld?
• Is er binnen de organisatie persoonlijke aandacht en interesse?
• Wat is de positie van de vrijwilliger?
• Wat is er te leren?
• Worden onkosten vergoed?