Stichting Mara

Hang 14, 3011 GG Rotterdam
010 4116085 / info@maraprojecten.nl / www.maraprojecten.nl 

 

Stichting Mara is een katholieke organisatie voor maatschappelijk activeringswerk. Vrijwilligers die zich inzetten voor mensen die door maatschappelijke ontwikkelingen buiten de boot vallen, kunnen een beroep doen op Mara. Mara biedt ondersteuning in de vorm van informatie, advies, begeleiding bij projecten en helpt bij het vinden van financiële middelen. Samen met vrijwilligers probeert Mara de creativiteit en de zelfredzaamheid van mensen in kwetsbare posities aan te spreken en te versterken, vanuit de visie dat ieder mens de moeite waard is.

 

De drie stichtingen Mara, GCW en KSA werken nauw samen onder de naam Stichting Samenwerking. U kunt contact met de Stichting Samenwerking opnemen via 010-4116085.